COVID-19

Niniejsze procedury powstały na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Celem procedur jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.