Dodatkowe zajęcia w ramach czesnego

 • ZUMBA KIDS z ZIN Aleksandrą Włodarczyk (1 raz w tyg.)
 • ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI PIŁKI NOŻNEJ (1 raz w tyg.)
 • J. ANGIELSKI (2 razy w tyg.)
 • WIZYTY W GABINECIE STOMATOLOGA (1 raz na 3 miesiące)
 • PROJEKTY DYDAKTYCZNE – KLUBIKI
 • Program własny – „PRZEDSZKOLNI BADACZE”
 • Program własny – „W ŚWIECIE EMOCJI”
 • Innowacja pedagogiczna – „ODKRYJ TAJEMNICE SWOICH RĄK”
 • „Zabawy zmysłami – czyli Matematyka dla Smyka”
 • Program pracy wspierającej sprawność manualną i grafomotoryczną – „MÓJ OŁÓWEK”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny II edycja – „GRAMY ZMYSŁAMI”
 • Program własny – „MATEMATYKA DLA SMYKA”
 • Program własny – „SENSORYKA DLA SMYKA”
 • Program własny – „RYTMIKA”
 • Program własny – „Rozwój umiejętności społecznych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez realizację arteterapii”
 • Program własny – „Rozwój mowy w rozwoju motoryki małej”