Karta zgłoszenia dziecka do Placówki nr 1 - ul. A.G.Siedleckiego 10-12