Procedura bezpieczeństwa 

Procedura przyjmowania i odbierania dzieci z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Procedura organizacji zajęć terapeutycznych

Procedura wyjścia na plac zabaw 

Procedura postępowania w przypadku smogu

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych

Procedura postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia

Wytyczne GIS dla przedszkola