Jesteś tutaj: Strona główna


DRODZY RODZICE!

Chcemy poinformować, że od 22.09 rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2014/2015, jak również na rok 2015/2016. Przyjmujemy dzieci już od 2,5 roku do 6 lat. Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do pobierania oraz składania
 
  
     ... „Przedszkolna Chatka” o profilu teatralno-muzycznym powstała w 2008 r. Początkowo był to punkt przedszkolny, jednak w związku z dużym zainteresowaniem Rodziców punkt przedszkolny w styczniu 2011 r. przekształcił się w przedszkole niepubliczne wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 31/2010.
      Organem prowadzącym przedszkola jest Fundacja „Nowe Pokolenie”, która jest organizacją pożytku publicznego czynnie wspierającą dzieci i młodzież w zakresie rozwijania i promocji talentów artystycznych. Swoją działalność realizuje nie tylko poprzez prowadzenie przedszkola, ale przede wszystkim przez szeroko realizowaną działalność charytatywną. Fundacja współpracuje z większością placówek – opiekuńczo wychowawczych w całej Polsce, w tym przede wszystkim z państwowymi i rodzinnymi domami dziecka. Współpraca ta polega na realizacji projektów dla młodych ludzi ze środowisk dysfunkcyjnych, które mają na celu wyrównanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz wskazywania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez rozwój umiejętności i talentów artystycznych. Przy realizacji ogólnopolskich projektów fundacja współpracuje, że wszystkimi instytucjami kulturalnymi z naszego miasta i nie tylko a także z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i firmami.
        Przedszkolna chatka jest przedszkolem, które intensywnie się rozwija. W 2013 funkcjonowały dwie grupy przedszkolne, dzisiaj są cztery: Motylki (2,5l– 3,5l), Biedronki (2,5l-4,5l), Pszczółki (4l-5l) oraz Mrówki (5l-6l).
       W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkolaki wzięły udział w 233 imprezach różnego typu: wydarzeniach organizowanych w przedszkolu, w tym uroczystościach i świętach okolicznościowych; przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i na zewnątrz, warsztatach dla dzieci z rodzicami, koncertach muzycznych w przedszkolu i Filharmonii Pomorskiej, w zajęciach otwartych dla rodziców i zajęciach otwartych w szkołach podstawowych, wycieczkach różnego typu, występach publicznych, w zajęciach i spotkaniach tematycznych realizowanych w ramach rożnych akcji w przedszkolu.
      W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole na czele z przedszkolakami i kadrą pedagogiczną zdobyło w sumie 95 wyróżnień, nagród, certyfikatów podziękowań.

W naszym przedszkolu zawsze panuje rodzinna atmosfera, która korzystnie wpływa na rozwój dzieci. Nasi wychowankowie mają codziennie bogatą paletę zajęć, więc nigdy się nie nudzą, a zajęcia to zawsze dobra zabawa a przy okazji nauka.
 
NASZE PRIORYTETOWE DZIAŁANIE
 
Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju talentów i zdolności poprzez rozbudzanie zainteresowań, ciekawości oraz zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawania świata.
 
ATUTY NASZEGO PRZEDSZKOLA:
 • wykwalifikowana i zaangażowana kadra pedagogiczna,
 • nowoczesne metody i formy pracy z dzieckiem,
 • szeroka oferta zajęć dodatkowych organizowanych w ramach czesnego,
 • program adaptacyjny ułatwiający bezstresowe rozpoczęcie edukacji przedszkolnej (rytmika, zajęcia adaptacyjne i półkolonie),
 • kreatywny rozwój dziecka poprzez doświadczanie,
 • spójna i harmonijna współpraca z rodzicami,
 • aktywny udział w różnych akcjach i konkursach.

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:
 • otoczone miłością i troską,
 • szczęśliwe i optymistyczne patrzące na świat,
 • zaradne, ufne, radosne i otwarte na otaczającą je rzeczywistość,
 • kreatywne, twórcze oraz aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • kulturalne i tolerancyjne.

W RAMACH CZESNEGO ORGANIZUJEMY:
 
 
ZA NIEWIELKĄ DOPŁATĘ PROPONUJEMY RÓWNIEŻ ZAJĘCIA DODATKOWE:
 
POZA CODZIENNĄ NAUKĄ I ZABAWĄ ZAPEWNIAMY ROZMAITE ATRAKCJE:
 • różnorodne warsztaty dla dzieci z rodzicami,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • warsztaty pedagogizujące dla rodziców,
 • mnóstwo imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • ciekawe wycieczki i wyjścia,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • udział w licznych konkursach,
 • udział w różnych akcjach,
 • festyny rodzinne,
 • spektakle teatralne,
 • koncerty muzyczne w przedszkolu,
 • cykliczne koncerty edukacyjne w Filharmonii Pomorskiej,
 • zajęcia z kynoterapii
 • zajęcia z robotyki

Nasza „Chatka” jest otwarta dla wszystkich dzieci, zarówno zdrowych jak i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do pobierania oraz składania kart zgłoszeniowych. Czekamy!
 
    

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: