Przedszkolna Chatka
Pomyśl już dziś o przyszłości swojego dziecka

Zapraszamy
dzieci już od 2 roku życia.

Czytaj dalej

Organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne Przedszkolna Chatka jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. A.G. Siedleckiego 12

KRS 0000234725 • REGON 340038918 • NIP 9671215229

www.nowe-pokolenie.pl
e-mail: fundacja@nowe-pokolenie.pl

W naszym przedszkolu

Zapewniamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju talentów i zdolności, poprzez rozbudzanie zainteresowań, ciekawości oraz zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawania świata.

Nasza placówka pielęgnuje tradycje otwartości na potrzeby małego dziecka, tworzy warunki do jak najlepszego rozwoju. Z każdym dniem, miesiącem, rokiem stajemy się miejscem przyjaznym dzieciom, a rodzice i nauczyciele tworzą atmosferę życzliwej współpracy.

Jesteśmy przedszkolem otwartym na ludzi, kulturę i otaczający nas świat. Zależy nam, by dzieci były radosne, czuły się u nas bezpiecznie i dobrze. Odpowiadamy na dziecięce potrzeby, pomagamy zrozumieć świat, uczymy wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka.

Uświadamiamy wszystkim, że czas dzieciństwa, to czas zabawy i radości.

Dla naszych wychowanków i ich rodziców organizujemy liczne imprezy, pikniki. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych.

Edukacja i rozwój

 • Aktywne metody i formy pracy z dzieckiem
 • Różnorodne zajęcia dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców
 • Kreatywne zajęcia z języka angielskiego w każdej grupie wiekowej
 • Rytmika dla każdego smyka

Wsparcie specjalistów

 • Przedszkole umożliwia dzieciom, rodzicom i  nauczycielom  spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą
 • Realizacja terapii i wczesnego wspomagania rozwoju
 • Diagnoza logopedyczna, psychologiczna i ogólnorozwojowa

Promocja zdrowego stylu życia

 • Racjonalne odżywianie
 • Spacery, warsztaty

Infrastruktura

 • Przyjaźnie wyposażone sale do zabaw
 • Przestronny ogród przedszkolny do zabaw badawczych i ruchowych na świeżym powietrzu