Terapia szyta na miarę

W Przedszkolnej Chatce doświadczeni terapeuci zaangażowani są w kompleksowe wsparcie dzieci, zwłaszcza tych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Dzieci na co dzień przebywają w salach przedszkolnych, natomiast terapia indywidualna odbywa się w dedykowanych salach terapeutycznych. Rodzice mogą również zdecydować się na przeprowadzenie obserwacji i diagnozy ich dziecka, co pozwala lepiej zrozumieć jego potrzeby i dostosować odpowiednie działania edukacyjne.

Do wyboru są różne formy terapii, takie jak: